Ձեռնարկների միջոցով մենք ներկայացնում ենք որևէ ոլորտի հիմնական իրավակարգավորումները և պարզ ու համակարգված շարադրում կոնկրետ իրավիճակում դրանից բխող անելիքները։

Ուղեցույց ընտրողների համար

Ուղեցույցը մշակվել է Ամերիկյան Իրավաբանների Ընկերակցության CEELI INC.-ի Հայաստանյան Ներկայացուցչության նախաձեռնությամբ «Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանում բոլորի համար» ծրագրի շրջանակներում՝ ԻԶՊՀ իրավաբանների կողմից։ Ուղեցույցը նպատակաուղղված է բարձրացնելու մարդու իրավունքների և իրավապաշտպան մեխանիզմների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակը: