Կարգապահական պատասխանատվության որոշումների բողոքարկման մասին

30.08.2022

Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում 12.08.2022թ.-ին ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից հրապարակվել է նախագիծ՝ ՀՀ «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին։

Նախագծով «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում նախատեսվում են փոփոխություններ և լրացումներ դատավորների կարգապահական պատասխանատվության  ինստիտուտի և Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման կարգավորումներում: Մասնավորապես, նախագծով նախատեսվում է,

  • Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունն իրականացնել Բարձրագույն դատական խորհրդի չորս անդամ ընդգրկող կազմով: Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությամբ զբաղվող Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը յուրաքանչյուր կարգապահական վարույթով լինելու է տարբեր և ընդգրկելու է դատավորների ընդհանուր ժողովի և Ազգային ժողովի կողմից ընտրված երկուական անդամներ:
  • Նախատեսվում է դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին հարցի քննության արդյունքով կայացվող որոշումների, ինչպես նաև դատավորի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման կարգ, այն է՝ բողոքի քննությունն իրականացնելու է Բարձագույն դատական խորհուրդը՝ տվյալ կարգապահական վարույթով դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի որոշման կայացմանը չմասնակցած անդամների կազմով,
  • Բողոքի քննության համար նախատեսվում է մեկամսյա ժամկետ և դատավորին կարգապահական պատասխանատվության հարցի մասին որոշումների դեմ բողոքի քննությունը իրականացնելու է նույն ընթացակարգով և երաշխիքների պահպանմամբ, ինչ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի քննությունը:

Չնայած Նախագծի նպատակը ողջունելի է, քանի որ Բարձրագույն դատական խորհրդի ձևավորումից ի վեր դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման մեխանիզմի բացակայության հարցը եղել է խնդրահարույց և հանդիսացել է միջազգային կառույցների կողմից կարգապահական պատասխանատվության վերաբերյալ տրվող հանձնարարականների ու առաջարկների կենտրոնական հարցերից մեկը[1], այդուամենայնիվ Նախագծով առաջարկվող բողոքարկման մեխանիզմը խնդրահարույց է:

Պատճառների և առաջարկների մասին կարող եք կարդալ՝ ներբեռնելով փաստաթուղթը։

Ներբեռնել

Առաջարկներ Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարության մեջ ընդգրկելու համար

01.04.2023
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը շրջանառել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2023-2025 թվականների գործողությունների ծրագրի նախագիծը։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը ներկայացրել է առաջարկներ կյանքի իրավունքի, գործի արդար քննության իրավունքի, հավաքների ազատության և կարծիքի արտահայտման ազատության վերաբերյալ։

Հստակեցնե՛լ դատավորների միջև գործերի բաշխման բոլոր լրացուցիչ չափանիշները և սկզբունքները

21.10.2022
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում իրավական որոշակիության և արդարադատության կանխատեսելիության տեսանկյունից։

Կարգապահական պատասխանատվության որոշումների բողոքարկման մասին

30.08.2022
ՀՀ «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծով համանուն օրենքում նախատեսվում են փոփոխություններ և լրացումներ դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտի և Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման կարգավորումներում:

ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թթ․ ռազմավարության վերաբերյալ

02.08.2022
Նոր ռազմավարությունը մի կողմից կրկնում է նախորդ ռազմավարության՝ սահմանված ժամկետներում չկատարված գործողությունները, մյուս կողմից ամրագրում է նոր գործողություններ, որոնք բավարար չեն ռազմավարության ընդունմամբ ակնկալվող նպատակի իրագործման տեսանկյունից։

««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

08.04.2022
««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը նոր կարգավորումներ է սահմանում նաև փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթների և հիմքերի առումով։ Կարծում ենք՝ անհրաժեշտություն կա որոշակիորեն հստակեցնելու փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առիթները՝ կախված թույլտրված ենթադրյալ խախտումների բնույթից։

Դատավորների անհամատեղելության պահանջի մասին

30.12.2021
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին հանրային քննարկման էր դրել «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» և «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծի ընդունմամբ առաջարկվում է սահմանել դատավորների անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջ, որի խախտումը հանգեցնելու է դատավորի լիազորությունների դադարեցման։

ՀՀ Սահմանադրության գործող կարգավորումների շրջանակներում վեթինգի իրականացման հնարավորության մասին

29.05.2020
Կասկածից վեր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դատական համակարգը խորքային բարեփոխումների կարիք ունի։ 2019 թ. մայիսի 20-ի իր ելույթում, անդրադառնալով դատաիրավական համակարգի խնդիրների անհետաձգելի և հրատապ լուծման անհրաժեշտությանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջ քաշեց վեթինգի օրակարգը։