Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում արձանագրած ՄԻԵԴ վճիռների ուսումնասիրություն

15.04.2022

Ծրագրի նպատակն է վեր հանել Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայից բխող ընդհանուր պարտավորությունների կատարման համակարգային խնդիրները օպերատիվ-հետախուզական գործունեության, անձնական և ընտանեկան կյանքի իրավունքի կոնկրետ բաղադրիչների, նաև խախտման զոհերի  իրավունքների համատեքստում։

Հայաստանի Հանրապետության դեմ 8-րդ հոդվածի վերաբերյալ սակավաթիվ ՄԻԵԴ վճիռներ կան։ Բանն այն է, որ շատ քիչ գործ է տարվել ՄԻԵԴ այս թեմայով։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան շարունակում են անհամահունչ լինել Կոնվենցիային։

Հետազոտության շրջանակներում կմատնանշվեն ոչ միայն ՀՀ, այլև Եվրոպայի խորհրդի այլ անդամ երկրների դեմ կայացված վճիռներից բխող համակարգային խնդիրները և ընդհանուր միջոցները։ Կուսումնասիրվեն 8-րդ հոդվածին առնչվող ազգային օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, կմշակվի առաջարկություններ փաթեթ՝ ներպետական օրենսդրությունը Կոնվենցիային համապատասխանեցնելու և մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներն ապահովելու նպատակով։ Ծրագրի ավարտին կհրապարակվի զեկույց։  
 

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում արձանագրած ՄԻԵԴ վճիռների ուսումնասիրություն

15.04.2022
2021 թ․-ի նոյեմբերից Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամն իրականացնում է Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածի խախտում արձանագրած ՄԻԵԴ վճիռների ուսումնասիրության ծրագիրը։

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի խախտում արձանագրած ՄԻԵԴ վճիռների ուսումնասիրություն

14.04.2021
2021 թ․-ին Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամն իրականացրեց «Դատարանների գործունեության արդյունավետության բարձրացում՝ դատական պրակտիկայի մշտադիտարկման և Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռներով արձանագրված համակարգային խնդիրների վերհանման միջոցով» ծրագիրը։ Հետազոտության շրջանակներում առանձնացվել են Հայաստանի նկատմամբ կայացված մի շարք վճիռներ, ուսումնասիրվել են դրանց կատարման ուղղությամբ պետության ձեռնարկած ընդհանուր միջոցները, վեր են լուծվել վերաբերելի օրենսդրությունը և համապատասխան իրավակիրառ պրակտիկան, հետազոտության շրջանակներում իրավասու մարմիններին ուղարկված հարցումների պատասխանները: