««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

08.04.2022

24.03.2022թ. Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում քննարկման է ներկայացվել ««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը (այսուհետ` նաև Նախագիծ), որի  հեղինակն է ՀՀ Արդարադատության նախարարությունը:

Նախագիծը նոր կարգավորումներ է սահմանում նաև փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթների և հիմքերի առումով։ Այս կապակցությամբ գտնում ենք, որ առկա է անհրաժեշտություն որոշակիորեն հստակեցնել փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առիթները՝ կախված թույլտրված ենթադրյալ խախտումների բնույթից։

Այսպես, փաստաբանի թույլ տված ենթադրյալ կարգապահական խախտումը կարող է վերաբերել ինչպես փաստաբան-վստահորդ այնպես էլ փաստաբան-դատարան, այլ պետական մարմիններ և այլ սուբյեկտներ հարաբերություններին, ինչպես նաև նրա հանրային կյանքին։ Սակայն, ի տարբերություն մյուս սուբյեկտների հետ հարաբերություններում կամ հանրային կյանքում փաստաբանի կողմից դրսևորած վարքագծի գնահատման, փաստաբան-վստահորդ հարաբերություններում փաստաբանի դրսևորած վարքագծի իրավաչափության գնահատումը շատ դեպքերում կարող է կախված լինել հատկապես այնպիսի տեղեկատվությանը տիրապետելու հանգամանքից, որը հանդիսանում է փաստաբանական գաղտնիք, հատկապես՝ տեղեկություն, հանձնարարություն, որը փաստաբանին է  փոխանցել նրանից իրավաբանական օգնություն հայցող անձը՝ վստահորդը։ Հետևապես ողջամիտորեն հիմնավորված ենք համարում և առաջարկում ենք Նախագծի՝ փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթները սահմանող հոդվածում նախատեսել հատուկ կարգավորում առ այն, որ փաստաբանի կողմից վստահորդին իրավաբանական օգնություն ցույց տալիս թույլտրված ենթադրյալ կարգապահական խախտման վերաբերյալ հարցերով կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթ կարող է հանդիսանալ բացառապես իրավաբանական օգնություն հայցած անձի դիմումը։

Ներբեռնել

Առաջարկներ Մարդու իրավունքների ազգային ռազմավարության մեջ ընդգրկելու համար

01.04.2023
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը շրջանառել է Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2023-2025 թվականների գործողությունների ծրագրի նախագիծը։ Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամը ներկայացրել է առաջարկներ կյանքի իրավունքի, գործի արդար քննության իրավունքի, հավաքների ազատության և կարծիքի արտահայտման ազատության վերաբերյալ։

Հստակեցնե՛լ դատավորների միջև գործերի բաշխման բոլոր լրացուցիչ չափանիշները և սկզբունքները

21.10.2022
«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում իրավական որոշակիության և արդարադատության կանխատեսելիության տեսանկյունից։

Կարգապահական պատասխանատվության որոշումների բողոքարկման մասին

30.08.2022
ՀՀ «Դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծով համանուն օրենքում նախատեսվում են փոփոխություններ և լրացումներ դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ինստիտուտի և Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման կարգավորումներում:

ՀՀ դատական և իրավական բարեփոխումների 2022-2026 թթ․ ռազմավարության վերաբերյալ

02.08.2022
Նոր ռազմավարությունը մի կողմից կրկնում է նախորդ ռազմավարության՝ սահմանված ժամկետներում չկատարված գործողությունները, մյուս կողմից ամրագրում է նոր գործողություններ, որոնք բավարար չեն ռազմավարության ընդունմամբ ակնկալվող նպատակի իրագործման տեսանկյունից։

««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

08.04.2022
««Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը նոր կարգավորումներ է սահմանում նաև փաստաբանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու առիթների և հիմքերի առումով։ Կարծում ենք՝ անհրաժեշտություն կա որոշակիորեն հստակեցնելու փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու առիթները՝ կախված թույլտրված ենթադրյալ խախտումների բնույթից։

Դատավորների անհամատեղելության պահանջի մասին

30.12.2021
ՀՀ արդարադատության նախարարությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին հանրային քննարկման էր դրել «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» և «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Նախագծի ընդունմամբ առաջարկվում է սահմանել դատավորների անհամատեղելիության լրացուցիչ պահանջ, որի խախտումը հանգեցնելու է դատավորի լիազորությունների դադարեցման։

ՀՀ Սահմանադրության գործող կարգավորումների շրջանակներում վեթինգի իրականացման հնարավորության մասին

29.05.2020
Կասկածից վեր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դատական համակարգը խորքային բարեփոխումների կարիք ունի։ 2019 թ. մայիսի 20-ի իր ելույթում, անդրադառնալով դատաիրավական համակարգի խնդիրների անհետաձգելի և հրատապ լուծման անհրաժեշտությանը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջ քաշեց վեթինգի օրակարգը։