Մարդու իրավունքների և ազատությունների պատշաճ պաշտպանությունը քաղաքացիների արժանապատիվ կյանքի նախապայմանն է։ Մեր գործունեությամբ մենք վեր ենք հանում մարդու իրավունքների խախտմանը հանգեցնող տարբեր համակարգային խնդիրներ, առաջարկում լուծումներ ևփորձում հասնել մարդու իրավունքների պաշտպանության կայուն համակարգի ձևավորմանը։

Դիրքորոշում հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի որոշ դրույթների վերաբերյալ

30.01.2019

Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծի 33-րդ հոդվածով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 254-րդ հոդվածում փոփոխություններ նախատեսող դրույթը, համաձայն որի՝ իրավաբանական ծառայություններ մատուցողներն այլևս չեն կարող հարկվել շրջանառության հարկով, խիստ խնդրահարույց է և ոչ նպատակահարմար:


1. Իրավաբանական/փաստաբանական գործունեությունն ինքնին գերշահութաբերություն ունեցող գործունեություն չէ, իսկ բարձր շրջանառություն ունեցող իրավաբանական և փաստաբանական ընկերություններն արդեն իսկ գտնվում են շահութահարկ/ԱԱՀ հարկման դաշտում, ուստի մյուս ընկերություններն ու անհատ ձեռնարկատերերին հարկման այս դաշտ բերելը որևէ նշանակալի ֆինանսական մուտքեր պետական բյուջե չի ապահովելու։
 

2. Հայաստանում դեռևս զարգացած չէ պրոֆեսիոնալ իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններից օգտվելու մշակույթը, ինչի առաջնային պատճառներից է ծառայություններից օգտվելու կարիք ունեցող քաղաքացիների ցածր վճարունակությունը կամ առհասարակ անվճարունակությունը։ Ցածր վճարունակություն ունեցող և անվճարունակ քաղաքացիների թիվը ՀՀ-ում չափազանց մեծ է, ինչը փաստվում է նաև Հանրային պաշտպանի գրասենյակի գերծանրաբեռնվածությամբ և թե քրեական, թե քաղաքացիական գործերով օգնություն հայցող քաղաքացիների քանակով։


Հաշվի առնելով այն, որ իրավաբանական/փաստաբանական գործունեությունը գերշահութաբեր գործունեություն չէ՝ քննարկվող փոփոխությունը անխուսափելիորեն և ուղղակիորեն հանգեցնելու է ծառայությունների հիմնական մասի թանկացման ուղիղ այնքանով, որքանով կծանրանա այն մատուցողի հարկային բեռը՝ շուրջ 35 տոկոսով, որպես արդյունք՝ էլ ավելի կնվազի իրավաբանական/փաստաբանական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական հնարավորություն ունեցող անձանց թիվը, ինչն իր հերթին կհանգեցնի ա/ անձանց կողմից իրավաբանական ծառայություններից օգտվելուց հրաժարվելուն և նրանց դատարանի մատչելիության իրավունքի խախտմանը, ինչպես նաև իրավական խնդիրները ոչ իրավական ճանապարհներով լուծելուն, բ/ էլ ավելի կաճի Հանրային պաշտպանի գրասենյակ դիմող անվճարունակ քաղաքացիների թիվը, ինչով պարտադրված պետության վրա կընկնի լրացուցիչ բեռ՝ նախատեսել Հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծառայություններից օգտվելու իրավունք ունեցող խմբերի առավել լայն շրջանակ։

3. Վերջապես, իրավաբանական/փաստաբանական գործունեությունն առաջին հերթին իրավապաշտպան գործունեություն է, որի հասանելիությունը իրավական պետության կայացման համար հիմնաքարային հարց է։ Իրավաբանական/փաստաբանական ծառայությունների թանկացման արդյունքում պրոֆեսիոնալ իրավաբանական ծառայություններից օգտվելու անհնարինության և իրավական խնդիրները ոչ իրավական ճանապարհներով լուծելու արդյունքը իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհին մեծ հետքայլ կլինի Հայաստանի Հանրապետության համար։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկում ենք նախագծի 33-րդ հոդվածով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 254-րդ հոդվածում փոփոխություններ նախատեսող դրույթը, համաձայն որի՝ իրավաբանական ծառայություններ մատուցողներն այլևս չեն կարող հարկվել շրջանառության հարկով, նախագծից հանել։

Ներբեռնել

Կարծիք «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի նախագծի մասին

29.05.2022
2022 թ․-ի մայիսի 8-ին ՀՀ արդարադատության նախարարությունը շրջանառության մեջ է դրել «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում և հարակից օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով Նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները՝ հարկ է անդրադառնալ պաշտոն զբաղեցնող անձի` «իր կամ իր հետ փոխկապակցված անձի մասնավոր շահով առաջնորդվելու» հարցին։

ՀՀ - ԵՄ միջև Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման մշտադիտարկում

15.04.2022
«ՀՀ - ԵՄ միջև Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկման մշտադիտարկում` քրեական և քրեական դատավարության օրենսդրության, ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների, հավաքների ազատության, ԶԼՄ-ի, տեղեկատվության ու կարծիքի արտահայտման ազատության ոլորտներում» ծրագրի նպատակն է քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի, ինչպես նաև ընտրական օրենսդրության բարեփոխման, հավաքների ազատության, ԶԼՄ-ների, տեղեկատվության ու կարծիքի արտահայտման ազատության խթանումը` նշված համաձայնագրի կիրարկման մշտադիտարկման միջոցով:

44-օրյա պատերազմի ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների փաստահավաք աշխատանք

15.04.2022
Ծրագրի նպատակն է իրականացնել փաստահավաք առաքելություն Արցախի քաղաքացիական բնակավայրերի և խաղաղ բնակչության նկատմամբ իրականացվող թիրախային հարձակումների, մարդու իրավունքների և մարդասիրական միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումների արձանագրման, վերլուծության, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ զեկույցների կազմման համար։

Տեղեկատվության ազատության խթանումը Հայաստանի Հանրապետությունում

15.04.2022
2020 թ․-ին ԻԶՊՀ-ն իրականացրեց տեղեկատվության ազատության խթանմանն ուղղված ծրագիրը՝ «Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան»-ի աջակցությամբ։

Կարծիք «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

10.03.2022
ՀՀ քննչական կոմիտեն վերջերս «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով առաջարկել էր քրեական պատասխանատվություն նախատեսել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու համար՝ անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ հետևանք կառաջացնի այն։

Խստացնել տեղեկատվության ազատության խախտման համար պատասխանատվությունը

08.02.2022
Արդարադատության նախարարությունը հրապարակել է նախագիծ՝ առաջարկելով էապես մեծացնել տեղեկատվության ազատության իրավունքի խախտման համար սահմանված տուգանքի չափերը։ Ներկայացնում ենք Հիմնադրամի փորձագետների կարծիքը Նախագծում տեղ չգտած, սակայն տեղեկատվության ազատության իրավունքի խախտման այլ դրսեւորումների կանխարգելման տեսանկյունից անհրաժեշտ մի շարք կարգավորումներով Նախագիծը լրամշակելու վերաբերյալ։ Այսպես.

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» նախագծի վերաբերյալ

10.01.2022
30.11.2021 թ.-ին շրջանառության մեջ է դրվել պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի և Վահագն Հովակիմյանի հեղինակությամբ «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» նախագիծը, որով նախատեսվում է որպես քրեական դատավարության նոր սկզբունք ամրագրել ոչ իրավաչափ վարքագծի արգելքը, ինչպես նաև սահմանել իրավունքի իրականացման սահմանափակումը՝ որպես նոր դատական սանկցիայի տեսակ:

Կարծիք «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

21.12.2021
Դեկտեմբերի 1-ին Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում քննարկման դրված «ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով խմբագրվում են քննչական ենթակայությանը վերաբերող կարգավորումները։ Համակողմանիորեն դիտարկելով խնդիրը՝ կարծում ենք, որ քննչական ենթակայության փոփոխությունները պետք է ընդգրկեն ավելի լայն շրջանակ։

Մարդու իրավունքների խախտումներն Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում

17.12.2021
Սույն փաստահավաք զեկույցում հիմնավոր ներկայացվում են պատերազմական հանցագործությունները, միջազգային մարդասիրական իրավունքիև մարդու իրավունքների այլ խախտումները, որոնք տեղի են ունեցել Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի ընթացքում

Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

25.10.2021
2021 թ․-ին Իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամն իրականացրեց «Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում» ծրագիրը։